Skelbimas apie laisvą darbo vietą

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

 

Pareigybės pavadinimas: specialusis pedagogas.

 

Pareigybės lygis – A (A2).


Skelbimas apie laisvą darbo vietą

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO  PAREIGOMS UŽIMTI

 

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

 

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

 

Pareigybės lygis – A1.


Skelbimas apie laisvą darbo vietą

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ PSICHOLOGO  PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

 

Pareigybės pavadinimas: psichologas.

 

Pareigybės lygis – A1.


Dėl švietimo pagalbos specialistų

Visagino švietimo pagalbos tarnyba priims į darbą psichologą ir specialųjį pedagogą. Šie švietimo pagalbos specialistai savo funkcijas vykdys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Informacija dėl šių specialistų atrankos (konkurso) bus paskelbta mūsų tinklalapyje www.vspt.lt. Sekite mūsų informaciją!


Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatai

Kviečiame susipažinti su Visagino savivaldybės Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatais.