Archyvas pagal mėnesį: 2019 spalio

Kviečiame dalyvauti!

Kviečiame dalyvauti lapkričio mėnesio renginiuose!

Lapkritis


Kviečiame dalyvauti!

KVIEČIAME PAMINĖTI PASAULIO LIETUVIŲ METUS

LR Seimo iniciatyva 2019-tieji paskelbti Pasaulio Lietuvių metais. Minint Pasaulio Lietuvių metus, gruodžio 6 d. (penktadienį) 13 val., Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizuoja viso pasaulio lietuviams skirtą virtualų festivalį „T.Y.čia“.


Siūlome tobulinti kvalifikaciją!

Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyrius organizuoja seminarus tema „Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos įsivertinimo ir tobulinimo integralumas“.


Sveikiname!

Sveikiname penktąjį ženkliuko Visagino savivaldybės Mokytojas nominantą!

Ženkliuku Visagino savivaldybės Mokytojas šiemet apdovanota Visagino vaikų lopšelio-darželio,,Auksinis gaidelis” (VPC) auklėtoja metodininkė Larisa Minič už atsakingą ir kūrybišką vadovavimą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniam būreliui ,,Mažylis“, už auklėtojų, vaikų ir jų tėvų kūrybinių darbų parodų įgyvendinimą, dalinimąsi darbo patirtimi, rengiant kvalifikacijos tobulinimo programas ir skaitant pranešimus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, už gražią iniciatyvą organizuojant Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio ,,Mažylis“ 20-ties metų jubiliejų.


Kviečiame mokytis!

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA KVIEČIA MOKYTIS VALSTYBINĖS IR ANGLŲ KALBŲ

Spalio 1 d. 17.15 kviečiame į pirmą užsiėmimą norinčius mokytis lietuvių kalbos pagal I valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.