Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2017 metai

2017 m. 1 ketvirtis

2017 m. 2 ketvirtis

2017 m. 3 ketvirtis

4 ketvirtis

2016 metai 

2016 m. 1 ketvirtis

2016 m. 2 ketvirtis

2016 m. 3 ketvirtis

2016 m. 4 ketvirtis