Darbo užmokestis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

2018 m.

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
I II III IV
Mokytojas 3 342,06 341,18
Psichologas          1          2  318,79  379,03

2017 m. vidutinis darbo užmokestis