Darbo užmokestis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

2018 m.

Pareigybė                     Darbuotojų skaičius    Ketvirtis   Mėnesinis darbo užmokestis

Mokytojas                                 3                              1                  342,06 Eur

Mokytojas                                 3                              2                  341,18 Eur

2017 m. vidutinis darbo užmokestis