Darbo užmokestis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

2017 m.

Eil. Nr. Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
1. Metodininkas 1,5 2 435,23 440,02  Dirba 1 darbuotojas
2. Psichologas 1 2 340,85 374,91  Dirba 1 darbuotojas
3 Plaukimo instruktorius 2 3 458,6 437,01  426,68

2015-2016 m.