Asmens duomenų apsauga

Informacija apie VŠPT tvarkomus asmens duomenis, duomenų subjekto teises ruošiama.