Asmens duomenų apsauga

Informacija apie VŠPT tvarkomus asmens duomenis, duomenų subjekto teises, konfidencialumo ir saugumo nuostatas ruošiama.