Autizmo spektro sutrikimai: kuo galime padėti kiekvienas

Pirmą kartą autizmas buvo paminėtas dr. Kanner’io 1943 metais. Jis apibrėžė jį kaip visą gyvenimą trunkantį sutrikimą, kuris apima kalbos ir socialinę sritis, bei rodo polinkį vienodai traktuoti reiškinius bei demonstruoti pasikartojančią elgseną. Emocinio sutrikimo definicija yra ne tik neaiški, bet ir paini tiek mokslininkams, tiek mokytojams, tiek tėvams.

Dvi sausio mėnesio penktadienio popietes „Verdenės“ gimnazijoje vyko paskaitos – konsultacijos apie vaikų, turinčių A spektro sutrikimų, ugdymo ypatumus. Programą, skirtą mokyklų bendruomenių komandoms, parengė ir įgyvendino R. Ardamakovaitė, VŠPT psichologė, „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokytoja, dirbanti su A spektro mokiniais, ir D. Nekliudova, VŠPT specialioji pedagogė, lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ logopedė. Lektorės dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuotuose tarptautiniuose mokymuose ir pasidalino įgytomis žiniomis ir patirtimi. Paskaitų – konsultacijų metu buvo aptarti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, bruožai, klausytojai pagilino žinias apie autizmo spektro sutrikimus, vaikų, turinčių A spektro sutrikimų, ugdymo metodikas, struktūruotos aplinkos pritaikymą ir tėvų bei specialistų bendradarbiavimo svarbą.

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas elgesio ir emocijų bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, įtraukė Visagino švietimo pagalbos tarnybą į A spektro mokyklų tinklą. Konsultuotis dėl vaikų, turinčių A spektro sutrikimų, ugdymo galima tel. (8 386) 60 099 arba atvykus į VŠPT (Draugystės g. 12, Visaginas).

Parašykite komentarą