Kviečiame į konsultaciją!

Didelį mokymosi potencialą turinčių vaikų psichoedukacinis įvertinimas

Ilgą laiką Lietuvoje labiau buvo rūpinamasi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, o turintys išskirtinių gebėjimų vaikai negaudavo beveik jokio dėmesio. Atpažinti ir įvertinti vaiko gabumus gali būti itin sudėtinga. Daugelis šiuolaikinių gabumų teorijų pabrėžia, kad gabumai nėra statiški, įvairioje veikloje jie reiškiasi skirtingai. Be to, kai kurie žmonės pasižymi išskirtiniais gebėjimais daugelyje sričių, kitų gabumai aiškiai pastebimi tik vienoje srityje. Vienų vaikų gabumai išryškėja jau vaikystėje, kitų – nepastebimi iki suaugant.

Gabūs vaikai – tai ne tik sėkmingai besimokantys vaikai, kuriuos nesunkiai savo klasėje pastebi kiekvienas mokytojas, bet ir kai kurie mokymosi sunkumų ar kitų sutrikimų turintys vaikai. Ir tikrai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro duomenimis, 30-40% didelį potencialą turinčių vaikų mokosi pagrindiniu ar patenkinamu lygiu. Tai yra vaikai, kurie dėl skirtingų priežasčių nerealizuoja savo gebėjimų. Lietuvoje šis skaičius siekia beveik 8 000 vaikų.

Norėdami atpažinti gabius vaikus, turime atsakyti į klausimą, kas yra gabumai ir kokius vaikus laikome gabiais. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras didelį mokymosi potencialą turinčius vaikus apibrėžia taip:

  • talentingi mokslui mokiniai, turintys išskirtinių akademinių pasiekimų;
  • gabūs mokiniai, kurių intelektinių gebėjimų lygis yra labai aukštas (gabūs ir talentingi);
  • gebėjimų nerealizuojantys gabūs mokiniai;
  • mokiniai, kurie, mokytojų nuomone, pasižymi didelį mokymosi potencialą rodančiomis savybėmis.

Iki šiol mokyklų ir pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai neturėjo tinkamų instrumentų greitai ir objektyviai įvertinti ir laiku atpažinti didelį potencialą turinčius vaikus. O toks įvertinimas ir atpažinimas yra reikalingas tam, kad pedagogai galėtų parinkti tinkamus tokių vaikų ugdymo metodus ir būdus, arba tam, kad gebėjimų nerealizuojantiems mokiniams būtų suteiktą kvalifikuotą švietimo pagalbą.

Nuo 2019 m. kovo mėnesio Visagino švietimo pagalbos tarnyba turi galimybę atlikti psichoedukacinį įvertinimą, kurio tikslas atpažinti ir įvertinti mokinių (2-8 klasės), turinčius didelį mokymosi potencialą, gebėjimus. Toks įvertinimas gali būti vykdomas tiek individualiai, kai kreipiasi tėvai (globėjai) ar mokytojai dėl konkretaus vaiko, tiek grupiniai, kai įvertinami visi klasėje besimokantys vaikai, kad būtų atrinkti mokiniai, turintys tikėtinai didelį mokymosi potencialą.

Kviečiame pedagogus, mokyklų švietimo pagalbos specialistus bei 2-8 klasių mokinių tėvus konsultuotis gabių vaikų įvertinimo klausimu balandžio mėn. 12 d. nuo 14.00 iki 16.00. Būtina išankstinė registracija tel. 8 386 60099 arba el. paštu anastasija.jevtiuchova@vspt.lt. Galima užsiregistruoti kitu metu iš anksto suderinus laiką su specialistu.

Parašykite komentarą