Kviečiame mokytis valstybinės kalbos!

Visagino švietimo pagalbos tarnyba (Draugystės g. 12) kviečia mokytis valstybinės kalbos pagal I, II ir III valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2018 m. birželio 22 d. Kursų trukmė 120 akad. val. (po 45 min.). Kursai mokami.

Vasario 6 d. 17.15 vyks pirmas užsiėmimas norintiems mokytis lietuvių kalbos pagal I valstybinės kalbos kategorijų reikalavimus.

Vasario 7 d. 17.15 vyks pirmas užsiėmimas norintiems mokytis lietuvių kalbos pagal II valstybinės kalbos kategorijų reikalavimus.

Taip pat kviečiame norinčius mokytis lietuvių kalbos pagal III valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus – registracija vykdoma iki vasario 15 d. Jeigu susidarys grupė, vasario 20 d. 17.15 vyks pirmas užsiėmimas norintiems mokytis lietuvių kalbos pagal III valstybinės kalbos kategorijų reikalavimus.

Registruotis į mokymus / konsultuotis galima telefonu 60 099, mob. tel. (8 698) 44 061, el. paštu monika.gute@vspt.lt arba atvykus į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu Draugystės g. 12.

 

ВИСАГИНСКАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ

(VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA)

ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ

 

Висагинская служба помощи по просвещению (Draugystės g. 12) приглашает учиться государственному языку по требованиям I, II и III квалификационной категории государственного языка с 6 февраля 2018 г. по 22 июня 2018 г. Продолжительность курсов 120 акад. часов (по 45 мин.). Курсы платные.

6 февраля в 17.15 состоится первое занятие для желающих учиться литовскому языку по требованиям I квалификационной категории государственного языка.

7 февраля в 17.15 состоится первое занятие для желающих учиться литовскому языку по требованиям II квалификационной категории государственного языка.

Также приглашаем учиться государственному языку по требованиям III квалификационной категории государственного языка – регистрация до 15 февраля. Если соберется группа, 20 февраля в 17.15 состоится первое занятие для желающих учиться литовскому языку по требованиям III квалификационной категории государственного языка.

Регистрироваться на курсы/консультироваться можно по телефону 60 099, мобильному телефону (8 698) 44 061, эл. почте monika.gute@vspt.lt или прибыв в Висагинскую службу помощи по просвещению по адресу Draugystės g. 12.

 

Parašykite komentarą