Projektas „Duok draugui ranką“

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą.

John Kehoe

 

Nuo rugsėjo mėnesio Visagino švietimo pagalbos tarnyba vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ vykdo projektą „Duok draugui ranką“. Projekto tikslas – formuoti vaikų socialinę kompetenciją, skatinančią ugdytis draugiškumą bei bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje, naudojant įvairias kūrybines, individualias ir grupines užduotis, žaidimus, vaidinimus bei suteikiant vaikams naudingos informacijos.

Priešmokyklinio ugdymo grupių „Obuoliukai“ ir „Smalsučiai“ vaikams kartą per savaitę, 4 mėnesius bus organizuojami grupiniai užsiėmimai. Užsiėmimus ves VŠPT psichologės R. Ardamakovaitė, A. Jevtiuchova, socialinė pedagogė A. Blium. Šio projekto metu, vykdant įvairias veiklas, bus siekiama vaikams suteikti žinių apie draugystės sąvoką ir jos formas, pykčio ir konflikto sąvokas, pagalbos sąvoką ir jos būdus, bendradarbiavimo sąvoką ir jo naudą. Bus suteikta žinių apie saugaus bendravimo svarbą, pagalbą draugui, formuojamos teigiamos nuostatos į prosocialų elgesį ir sveiką gyvenimo būdą bei ugdomi bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžiai. Praktiniai užsiėmimai formuos bendravimo kultūrą, padės sudaryti palankias sąlygas vaiko asmenybės augimui. Užsiėmimų metu taikomi meno terapijos elementai, aktyvieji mokymo metodai, lavinami socialiniai įgūdžiai.

Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinę kompetenciją siekiama padėti kiekvienam vaikui išsiugdyti svarbiausius gebėjimus, padėsiančius jam ateityje susirasti savo vietą nuolat besikeičiančiame pasaulyje, sėkmingai jame darbuotis ir veikti, gerai jaustis ir būti laimingam.

 

Projekto vadovė

VŠPT specialioji pedagogė, logopedė

Dalia Nekliudova

 

Parašykite komentarą