Seminaras ,,Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“

 

Seminaras ,,Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“

Kovo 4 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras ,,Ugdymo diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas“. Seminaro tikslas – išaiškinti ugdymo individualizavimo, diferencijavimo įvairiais lygmenimis, suasmeninto mokymo svarbą mokinių pasiekimų ir pažangos kokybei. Seminarą vedė Audronė Šarskuvienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertinimo vadovaujančioji vertintoja.

Seminare dalyvavo 28 Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, Zarasų ,,Santarvės“ pradinės mokyklos ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos pedagogai. Seminaro metu buvo aptarti teoriniai ir praktiniai diferencijuoto, individualizuoto ir suasmeninto mokymo aspektai, jų poveikis kiekvieno mokinio mokymosi sėkmei.

Džiugina, kad seminaro pabaigoje visi dalyviai užpildė pateiktas anketas, kuriose labai didelė dalis teigia, kad mokymų programa atitiko jų lūkesčius ir pagilino kompetencijas.

Parašykite komentarą