Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas

Kviečiame pasižiūrėti „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos vaizdo įrašą „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalba galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams“.

Transliacijoje dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro metodininkė Nomeda Cibarauskienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus psichologė Vaida Stupurienė ir Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė.

Laidoje aptarti rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, patvirtintų 2017 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 625, praktiniai  įgyvendinimo aspektai. Taip pat kalbėta apie vaikų elgesio ir emocinės būsenos požymius, galinčius padėti atpažinti vaikus, patiriančius smurtą artimoje aplinkoje. Aptarti mokytojų ar kitų mokykloje dirbančių specialistų (darbuotojų) veiksmai, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje ir bendradarbiavimas su kitomis pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Laidos įrašas aktualus ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, savivaldybių pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

Daugiau informacijos ir vaizdo įrašas čia.

Parašykite komentarą