Darbuotojai

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

Draugystės g. 12, Visaginas

tel./faksas 8 386 60 099

info@vspt.lt

DARBUOTOJAI:

Visagino švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų elektroninio pašto adresas sudarytas pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritis.

Dalė Gasiniauskienė, direktorė

Direktoriaus pareigybės aprašymas
El. p.: dale.gasiniauskiene@vspt.lt

 

Monika Gutė, metodininkė

Natalija Levickaja, metodininkė

Metodininko pareigybės aprašymas
El. p.: monika.gute@vspt.lt

natalija.levickaja@vspt.lt

 

Asta Sokolovienė, psichologė

Psichologo pareigybės aprašymas
El. p.:

 

Anastasija Jevtiuchova, psichologė

Psichologo pareigybės aprašymas
El. p.: info@vspt.lt

 

Dalia Nekliudova, specialioji pedagogė, logopedė

Specialiojo pedagogo, logopedo pareigybės aprašymas
El. p.: dalia.nekliudova@vspt.lt

 

Alesia Blium, socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
El. p.: info@vspt.lt

 

Švietimo pagalbos specialistai, savo funkcijas vykdantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose

Psichologo pareigybės aprašymas

Rimvyda Ardamakovaitė, psichologė (lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“)

Daiva Šarkienė, psichologė (lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“)

Viktorija Ščerbakova, psichologė (lopželis-darželis „Auksinis gaidelis“)

Natalja Kuznecova, psichologė (lopšelis-darželis „Kūlverstukas“)

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

 

Alina Ridzikaitė, vyriausioji buhalterė

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas
El. p.: alina.ridzikaite@vspt.lt

 

Marijona Sipavičienė, sekretorė- archyvarė

Sekretoriaus-archyvaro pareigybės aprašymas
El. p.: marijona.sipaviciene@vspt.lt

 

Aurelija Michailova, ūkvedė

Ūkvedžio pareigybės aprašymas
El. p.: aurelija.michailova@vspt.lt

 

Andrej Svilo, informacinių technologijų specialistas

Kompiuterio įrangos derintojo pareigybės aprašymas
El. p.: info@vspt.lt

 

Nadežda Karnickaja, valytoja

Valytojo pareigybės aprašymas
El. p.: info@vspt.lt

 

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas

Puslapis atnaujintas 2019-11-04