Kvalifikacijos tobulinimas


Kvalifikacijos tobulinimo formos https://www.upc.smm.lt/tobulinimas/formos/


Siūlomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

2019 m. I pusmetis


NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINACINĖ TARYBA
 Rimvyda ARDAMAKOVAITĖ – „Verdenės” gimnazijos specialioji pedagogė metodininkė, mokytoja lavinamosiose klasėse, VŠPT psichologė;
Asta BAURAITĖ – „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, tarybos pirmininkė;
Monika GUTĖ – VŠPT metodininkė, tarybos sekretorė;
Asta MAČĖNIENĖ – „Žiburio“ pagrindinės mokyklos informacijos centro vedėja;
Dalia NEKLIUDOVA – vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis” logopedė metodininkė, VŠPT specialioji pedagogė, logopedė metodininkė;
Danguolė SAVIČIENĖ – „Verdenės” gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė;
Nadėžda VETOCHINA – lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis” (Vaikystės pedagogikos centro) auklėtoja metodininkė.


DOKUMENTAI
Kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo dokumentai:

http://www.vspt.lt/veikla/neformalusis-svietimas/

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinacinės tarybos darbo tvarka

http://www.vspt.lt/veikla/neformalusis-svietimas/


DĖL MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINĮ IR PAŽYMĖJIMĄ
Informuojame, kad už kvalifikacijos tobulinimo renginio, vykusio Visagino švietimo pagalbos tarnyboje, pažymėjimą, pažymą ar renginį galima sumokėti tik banko pavedimu. Banko pavedimu įmokas kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyviai gali mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:
Gavėjo informacija:
1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
4. Gavėjo banko kodas – 73000;
5. Gavėjo kodas – 300665693;
6. Mokėjimo paskirtis –nurodyti kvalifikacijos tobulinimo renginio datą ir nuorodą „seminaro pažymėjimas“, kliento vardą, pavardę (pvz., 2011-01-14 seminaro pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).
Seminaro dalyvis, atvykęs į seminarą, registracijos metu metodininkei pateikia mokėjimą įrodantį dokumentą (įmokos kvitą ar išspausdintą banko pavedimą, jeigu mokėjo internetu). Už kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą sumokėti grynaisiais pinigais dalyvio registracijos į seminarą metu nebus galima.


ĮTEIKTAS 8000-ASIS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PAŽYMĖJIMAS
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre mokytojai nuolat tobulina kvalifikaciją. 2012 m. metais įvyko 45 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 1427 klausytojai. Mokytojai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas, dalinosi gerąja darbo patirtimi, aptarė aktualius švietimo bendruomenės klausimus. Džiaugiamės, kad 2012 metus Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras palydėjo įteikdamas 8000-ąjį kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą. Jis įteiktas Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos technologijų vyresniajam mokytojui Rimantui Malinauskui.


2008-11-14 MKC direktoriaus įsakymu Nr.V-72 (1.3) akredituota VPMMMC institucinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programa „Microsoft Photo Story programa ugdymo procese“ (akreditacijos numeris 301090611383).


Puslapis atnaujintas 2019-02-14