Neformalusis švietimas


Siūlomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

2017 m. II p. pasiūla


Dokumentai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų tvarka

NSS paslaugu teikimo tvarka_2017

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa (forma)

1 priedas

Kvalifikacijos tobulinimo programa (forma)

2 priedas

Paraiška dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiuose

3 priedas

Kvalifikacijos tobulinimo programos žurnalas

4 priedas

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registras

5 priedas

 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinacinės tarybos darbo tvarka

KT tvarka

Posėdžio protokolo forma

1 priedas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vertinimas

2 priedas

Įgyvendinamos suaugusiųjų švietimo programos stebėsena ir vertinimas

3 priedas


DĖL MOKĖJIMO UŽ MOKYMUS, PAŽYMĄ, PAŽYMĖJIMĄ, MOKOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

Informuojame, kad už mokymus, pažymą (pažymos kaina 1 Eur ), pažymėjimą (pažymėjimo kaina 1 Eur )  galima sumokėti tik banko pavedimu Banko pavedimu įmokas galima mokėti banke arba internetu. Mokėdami įmoką banko pavedimu, nurodykite tokią informaciją:

Gavėjo informacija:

  1. Gavėjo pavadinimas – Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
  2. Gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT207300010103504031;
  3. Gavėjo banko pavadinimas –„Swedbank“, AB;
  4. Gavėjo banko kodas – 73000;
  5. Gavėjo kodas – 300665693;
  6. Mokėjimo paskirtis – nurodyti mokymus. Jeigu mokate už kitą asmenį – to asmens vardą, pavardę (pvz., 2011-01-14,  mokymų  pažymėjimas, Vardaitė Pavardienė).