Neformalusis švietimas


Siūlomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

2017 m. II p. pasiūla


Dokumentai:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų tvarka

NSS paslaugu teikimo tvarka_2017

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa (forma)

1 priedas

Kvalifikacijos tobulinimo programa (forma)

2 priedas

Paraiška dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginiuose

3 priedas

Kvalifikacijos tobulinimo programos žurnalas

4 priedas

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų registras

5 priedas

 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinacinės tarybos darbo tvarka

KT tvarka

Posėdžio protokolo forma

1 priedas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vertinimas

2 priedas

Įgyvendinamos suaugusiųjų švietimo programos stebėsena ir vertinimas

3 priedas