Olimpiados ir konkursai

Informacija apie olimpiadas ir konkursus skelbiama Visagino miesto mokytojų metodinės tarybos tinklalapyje.

2017-2018 m.m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

Dalykinių olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2016-2017 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2015-2016 m. m. saviavldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2014-2015 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2013-2014 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2012-2013 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2010-2011 m. m. olimpiadų ir konkursų rezultatai

Olimpiadų organizavimo nuostatai