Olimpiados ir konkursai


Dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo nuostatai


2019-2020 dalykinių olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis


2017-2018 m.m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

Dalykinių olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

2016-2017 m. m. savivaldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2015-2016 m. m. saviavldybės etapo olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2014-2015 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2013-2014 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2012-2013 m. m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis
2010-2011 m. m. olimpiadų ir konkursų rezultatai

Puslapis atnaujintas 2019-11-21