Pedagoginė psichologinė pagalba

Skatiname drąsiau kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistus.

Mes pasistengsime išgirsti Jūsų problemą ir bendrai ieškosime būdų, kaip padėti vaikui.

Vaikų konsultacijos:
– įveikiant psichologines krizes,
– įveikiant bendravimo ir emocinius sunkumus,
– keičiant ir lavinant socialinio elgesio įgūdžius,
– siekiant surasti saviraiškos sritis.

Tėvų konsultacijos:
– sprendžiant vaiko psichologines, pedagogines ar vystymosi problemas, atsižvelgiant į vaiko galias.

Diagnostika ir korekcija:
– nustatomos ugdymosi sunkumų priežastys,
– rekomenduojamos pritaikytos, individualizuotos ugdymo programos,
– teikiama konsultacinė logopedinė, specialioji pedagoginė pagalba.

Paslaugos teikiamos:
– ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams,
– jų tėvams bei globėjams,
– pedagogams ir kitiems ugdymo specialistams.

Pagalbos specialistai pasiruošę atsakyti į jums rūpimus klausimus apie sutrikimų nustatymą, rekomendacijas ar kitais išskirtiniais atvejais.
Papildomos informacijos galite gauti paskambinę telefonu 8 386 60 099 arba parašę el.paštu.


KAIP VYKSTA SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS?

1.Įvertinimui registruokitės tel 8 386  60 099 arba atvykę į Visagino švietimo pagalbos tarnybą (Draugystės g. 12 (1 aukštas).

2. Švietimo įstaiga pateikia reikiamus dokumentus:

  • Vaiko gerovės komisijos pažymos „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo“ ( 5 priedas) kopija;
  • Tėvų sutikimas (6 priedas);
  • Anketa „Duomenys apie mokinį (-ę), rekomenduojamą įvertinimui PPT“;
  • Mokinio (vaiko) charakteristika;
  • Jei vertinimas atliekamas pakartotinai „Ugdymosi pasiekimų aprašo“ (3 priedas) kopija;
  • Mokinio kontrolinių ir klasės darbų sąsiuviniai, ikimokyklinukų – piešiniai ir kiti darbai (kopijos).

3. Vertinimas vyksta Visagino švietimo pagalbos tarnyboje (atskirais atvejais, mokyklai ir Švietimo pagalbos tarnybai susiderinus, vertinimas gali vykti mokykloje, o esant žymiai ribotam mokinio mobilumui – jo namuose).
4. Atliktas įvertinimas sutartu metu aptariamas su tėvais (globėjais).
5. Vertinimui mokiniai (vaikai) turi atvykti lydimi tėvų (globėjų) arba mokytojų.


Profesionali psichologinė pagalba nemokamai

http://tunevienas.lt/pagalbos-linija/


NAUDINGA INFORMACIJA TĖVAMS http://www.vspt.lt/wp-admin/post.php?post=773&action=edit