Pedagoginė psichologinė pagalba

Skatiname drąsiau kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistus.

Mes pasistengsime išgirsti Jūsų problemą ir bendrai ieškosime būdų, kaip padėti vaikui.

Vaikų konsultacijos:
– įveikiant psichologines krizes,
– įveikiant bendravimo ir emocinius sunkumus,
– keičiant ir lavinant socialinio elgesio įgūdžius,
– siekiant surasti saviraiškos sritis.

Tėvų konsultacijos:
– sprendžiant vaiko psichologines, pedagogines ar vystymosi problemas, atsižvelgiant į vaiko galias.

Diagnostika ir korekcija:
– nustatomos ugdymosi sunkumų priežastys,
– rekomenduojamos pritaikytos, individualizuotos ugdymo programos,
– teikiama konsultacinė logopedinė, specialioji pedagoginė pagalba.

Paslaugos teikiamos:
– ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams,
– jų tėvams bei globėjams,
– pedagogams ir kitiems ugdymo specialistams.

Pagalbos specialistai pasiruošę atsakyti į jums rūpimus klausimus apie sutrikimų nustatymą, rekomendacijas ar kitais išskirtiniais atvejais.
Papildomos informacijos galite gauti paskambinę telefonu (8 386) 60 099 arba parašę el.paštu.


KAIP VYKSTA SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS?

1.Įvertinimui registruokitės tel 8 386  60 099 arba atvykę į Visagino švietimo pagalbos tarnybą (Draugystės g. 12 (1 aukštas).

2. Švietimo įstaiga pateikia reikiamus dokumentus:

  • Vaiko gerovės komisijos pažymos „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo“ ( 5 priedas) kopija;
  • Tėvų sutikimas (6 priedas);
  • Anketa „Duomenys apie mokinį (-ę), rekomenduojamą įvertinimui PPT“;
  • Mokinio (vaiko) charakteristika;
  • Jei vertinimas atliekamas pakartotinai „Ugdymosi pasiekimų aprašo“ (3 priedas) kopija;
  • Mokinio kontrolinių ir klasės darbų sąsiuviniai, ikimokyklinukų – piešiniai ir kiti darbai (kopijos).

3. Vertinimas vyksta Visagino švietimo pagalbos tarnyboje (atskirais atvejais, mokyklai ir Švietimo pagalbos tarnybai susiderinus, vertinimas gali vykti mokykloje, o esant žymiai ribotam mokinio mobilumui – jo namuose).
4. Atliktas įvertinimas sutartu metu aptariamas su tėvais (globėjais).
5. Vertinimui mokiniai (vaikai) turi atvykti lydimi tėvų (globėjų) arba mokytojų.